از قسمت رتبه می تونید از پنج ستاره به مطلب خودتون رتبه بدید سعی کنید ستاره واقعی به مطلب بید اگر ارزش مطلب ۴ ستاره هست همون ۴ ستاره بدید بقیه قسمت ها هم که مشخص هست در قسمت عنوان ، عنوان مطلب و در قسمت توضیحات یک توضیح مختصر درباره مطلب بنویسید .